Kategori
Kontor
Plats
Sanviken
Beställare
Sandvik Coromant
Färdigställt
2019

På uppdrag av Sandvik Coromant har kontoret projekterat en ombyggnad av en fd. serverhall och ventilationsrum till ett aktivitetsbaserat kontor i två våningar om totalt ca 1000m2. Verksamheten påbörjade sin förändringsresa utifrån frågeställningen “Vad behöver du under en arbetsdag för att genomföra dina arbetsuppgifter?”. Det aktivitetsbaserade kontoret omfattar tre olika arbetszoner med mjuka övergångar och som speglar företags varumärke med en skandinavisk och högteknologisk design. Skoog Arkitekter har ansvarat för projektering från tidiga programskedet till färdiga bygghandlingar.