Kategori
Utbildning
Plats
Gävle
Beställare
Gavlefastigheter
Färdigställt
-

Gävle står inför en utmaning att skapa fler platser för högstadie- och gymnasieutbildning framöver. Då Gavlefastigheter utlyste en arkitekttävling med mål att skapa en idé att utveckla Vasaskolan var kontoret inbjudet att delta. Vårt förslag togs emot väl men hamnade tillslut på andra plats. Vi är dock stolta över det förslag vi tog fram och lyckades skapa tillbyggnader som både uppfyllde funktionsprogrammet i tävlingen samt harmonerade med den värdefulla intilliggande bebyggelsen.