Kategori
Kontor
Plats
Sandviken
Beställare
Sandvik AB
Färdigställt
2011

På uppdrag av Sandvik Mining and Construction har kontoret projekterat ett nytt kontor i anslutning till resecentrum i Sandviken. Byggnadens gestaltning knyter an till den tidigare byggnaden som stod på fastigheten men var i ett sådant dåligt skick att den inte gick att rädda. Kontoret medverkade i projektet från tidiga programhandlingar till färdiga bygghandlingar.