Björn Wallström
Byggnadsingenjör / Statiker
026-424 27 18
070-683 11 86
bjorn@skoogark.se